1. Gratis licentie

Onze software wordt gratis ter beschikking gesteld voor studenten en docenten. Klik hier om je gratis licentie aan te vragen.

2. Gebruik je correcte gegevens

Bij het aanvragen van je licentie is het van essentieel belang dat je je correcte naam én je persoonlijk e-mailadres van de school gebruikt. Alleen zo kunnen we je als student identificeren en ben je gegarandeerd van je gratis licentie. Naar niet-school adressen worden geen gratis licenties verstuurd!

3. Vraag je licentie tijdig aan!

Alle licentieaanvragen worden handmatig gecontroleerd en gegeneerd, op werkdagen van maandag tot en met vrijdag. Na 18u, in het weekend en op feest- en brugdagen genieten wij van verdiende rust. Reken op 2-3 werkdagen voor behandeling van je aanvraag.

4. Leer uit voorbeelden

Voordat je aan je opdracht begint, maak enkele voorbeelden. Zo vermijd je een eerste reeks vragen en maak je in je opdracht minder fouten. BuildSoft heeft een uitgebreid aanbod aan didactisch materiaal die je op weg helpen:

Heb je toch nog vragen, mail ze dan naar supportatbuildsoft.eu

5. Begin met een eenvoudig model

Een eenvoudig model is gemakkelijk hanteerbaar en goed begrijpbaar. Een eenvoudig model kan je stapsgewijs verder uitbreiden.

6. Wees kritisch t.o.v. resultaten

Diamonds en PowerConnect zijn software. Software doet enkel wat de eindgebruiker hem oplegt. Het is geen kunst om resultaten uit software te bekomen. De kunst is wel om te beslissen of de resultaten correct en aanvaardbaar zijn. Stop je er (onbewust) onzin in, dan komt er ook onzin uit. Wees kritisch als je resultaten krijgt! Is dit het resultaat dat ik verwachte?

7. Reken iets na met de hand

De basis voor gebruik van rekensoftware is vertrouwen in de resultaten. Reken een simpel model uit met de software en met de hand, bijvoorbeeld een balk op 2 steunpunten. Vergelijk de momenten, reacties, doorbuiging. De meer gevorderde gebruikers kunnen ook staalcontrole of wapening narekenen.

8. Schematiseer

Schematiseer de constructie tot een mechanica model. Een mechanica model bevat enkel de draagconstructie. Dit is het geheel aan balken, kolommen, wanden en vloeren dat ervoor zorgt dat de belasting naar de fundering wordt afgeleid.

Niet-dragende onderdelen zijn elementen die niet of in verwaarloosbare mate bijdragen tot de sterkte, stabiliteit en stijfheid van de structuur. Voorbeelden van niet dragende elementen: schrijnwerk, glasgevels, dakbedekking, isolatie, dunne scheidingswanden (gipskarton), meubilair, technieken, …

9. Check je norminstellingen

BuildSoft, onderdeel van StruSoft Group, wordt in meer dan 50 landen over heel de wereld gebruikt. Niet alle 50 landen gebruiken dezelfde rekenregels. In Europa gebruiken we de Eurocodes in combinatie met een nationale bijlage.

Controleer steeds deze norminstellingen (via het menu ‘Analyseer’) voordat je een berekening start.

10. Een opleiding op jouw school

BuildSoft komt graag langs in zowel het secundair als op de hoge school/universiteit. De inhoud van de opleiding wordt steeds afgestemd op het niveau van de studenten en de vakinhoud. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld M-lijnen in balken, het gedrag van vakwerken, het gedrag van platen tot het modelleren van een volledige 3D structuur met verbindingen. Contacteer ons op educationatbuildsoft.eu.